Meer over het energieLabel, de verplichte beoordeling van de energiezuinigheid van uw woning: Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de 2 begrippen, die op het eerste oog op elkaar lijken maar geenszins hetzelfde zijn: EPA, wat betekent: Energie Prestatie Advies: een advies op maat voor woningeigenaren hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde energie-adviseur. De adviseur komt bij u thuis en kijkt naar zaken als de isolatie, verwarmingsapparatuur, ventilatie, koeling en andere energieverbruikende zaken in en rond uw woning. De adviseur adviseert u waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Met de adviseur kunt u afspreken dat u bepaalde maatregelen gaat uitvoeren en dat na controle, een gewijzigd energielabel wordt opgesteld. De EPA is een vrijblijvend advies en dus een reeds bestaand product.

Energielabel ook wel Energieprestatiecertificaat (EPC) genoemd: Een label wat net als bij een auto of koelkast in de klasse A t/m G aangeeft hoe energiezuinig uw woning of bedrijfspand is. Verkopers en verhuurders van woningen die voor 1997 gebouwd zijn, moeten per 1 januari 2021 verplicht een energielabel kunnen tonen. Op die manier kunnen belangstellenden inzicht krijgen in de energiekwaliteit van een woning die ze willen kopen of huren. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder. Een energielabel is 10 jaar geldig. Bent u huiseigenaar en in bezit van een EPA gedateerd op of tussen 1 juli 2002 en 31 december 2007? Dan mag u tot 10 jaar na de adviesdatum het EPA-rapport gebruiken in plaats van het Energielabel voor woningen. Is uw woning op het moment van verkoop of verhuur minder dan 10 jaar oud? Dan is een Energielabel niet nodig. In de bouwaanvraag van uw huis staat namelijk de zogeheten Energie Prestatie Coëfficient. Die volstaat in plaats van het Energielabel.

Meer over de EPA, het energieadvies voor uw woning

Het laten opstellen van een EPA is dus niet verplicht, ook niet vanaf 2021, maar wel een gewenst middel om goede tips te krijgen voor een energiezuinig huis. Tips waarmee u direct kunt besparen op uw energiekosten. Tips die u in staat stellen om zelf elektriciteit en warmte op te wekken in uw privé of bedrijfs Groene Energiecentrale. Een energiecentrale waarmee u straks niet alleen geld kunt besparen maar ook geld mee kunt verdienen in een wereld die er door alle (overheids) maatregelen zeker niet goedkoper op zal worden in de komende jaren.

Wat levert een EPA u concreet op, wat is de procedure?

Alleen een officieel gecertificeerd EPA Adviseur mag een Energie Prestatie Advies afgeven. Een EPA-maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen en is er voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Een EPA-maatwerkrapport biedt een gedegen overzicht van de huidige energieprestatie van uw gebouw en beschrijft concreet wat het kost en oplevert als u bepaalde energie maatregelen doorvoert. En hoe lang het duurt voordat u het terugverdiend heeft. Het is een vrijwillig advies, wat u zou kunnen laten opstellen alvorens u een Energielabel laat bepalen. De EPA bestaat al sinds 1999. Zorg er bij het inwinnen van een EPA advies wel voor dat u een EPA adviseur in de arm neemt die goed onderlegd is in het Innovatieve aspect van energiebesparing en brandstofbesparing.