Wie zelf huisvesting voor medewerkers wil verzorgen, moet een vergunning aanvragen. Om een vergunning te krijgen, kijkt men naar de eisen van de SNF, de Stichting Normering Flexwonen. Deze eisen waarborgen een veilige en prettige werkplek voor medewerkers.

Buitenlandse medewerkers huisvesten

Maatschappelijk is er al een tijd discussie over buitenlandse medewerkers en de huisvesting hiervan. Het is duidelijk dat buitenlands personeel in goede omstandigheden moeten kunnen wonen en werken. Om dat te waarborgen, is een certificering ingesteld, die noodzakelijk is voor een vergunningverlening.

Met een SNF keurmerk voldoet de organisatie aan de eisen die worden gesteld aan de woonplekken van buitenlandse medewerkers. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, kan het bedrijf zich aanmelden voor een inspectie, om zo een certificaat te verkrijgen.

Gemeenten kunnen verschillende vergunningen verlenen. Allereerst een omgevingsvergunning, maar ook een exploitatievergunning. Het is goed eerst bij de gemeente na te gaan welke vergunningen benodigd zijn om arbeidsmigranten te mogen huisvesten. Van arbeidsmigranten wordt het verblijfsadres geregistreerd, zodat gemeenten en toezichthouders precies weten waar arbeidsmigranten wonen.

Eisen aan woningen

Een van de vereisten voor een vergunning, is dat er een duidelijke ontruimingsplattegrond is. In geval van nood moet duidelijk zijn waar de medewerkers kunnen vluchten. Ook worden er eisen gesteld aan de staat van de woningen. Denk bijvoorbeeld aan de kozijnen, het glas en de deuren. Ook wordt de omgeving van de woningen in de gaten gehouden.

Omdat Nederland maar een klein land is, is het belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Directe buren moeten dan ook op de hoogte worden gesteld van de komst van de woonplekken voor buitenlandse medewerkers. Daarnaast zijn er eisen rondom bijvoorbeeld de veiligheid en de minimale voorzieningen die in de huizen aanwezig moeten zijn.

Het wonen is onderdeel van het werken. Daarom is goed werkgeverschap ook zo belangrijk. Voor de agrarische sector en de glastuinbouw geldt dat de eisen voor goed werkgeverschap in de cao zijn opgenomen. Ondernemingen die zijn aangesloten bij Fair Produce, kunnen direct goed werkgeverschap aantonen.

Waarom normen?

De SNF-normen kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, voorzieningen, informatievoorzieningen, brandveiligheid, toezicht en beheer. De normen worden regelmatig door SNF-inspecteurs gecontroleerd. Op die manier kunnen arbeidsmigranten veilig en comfortabel wonen en werken.

Met de normen zorgen we voor een beter werk- en woonklimaat voor arbeidsmigranten. Deze groep geniet hiermee extra bescherming. De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt hier ook toezicht op. Een SNA keurmerk kan een voordeel bieden bij het verlenen van een vergunning.